Eiendomsmegler Bærum

EIENDOMSMEGLER I BÆRUM? EIENDOMSMEGLERANBUD.NO KAN HJELPE.

På utkikk etter eiendomsmegler i Bærum? Mer enn 1 eiendomsmegler i Bærum er klar til å hjelpe deg. Hos oss får du tilbud fra 3 eiendomsmeglere med en gang du har søkt og vi har gjort vårt beste for å gjøre søknadsprosessen enklest mulig for deg. Å kjøpe den første boligen i Bærum er et stort steg for de fleste, og det kan være vanskelig å finne ut av hvor man skal begynne og hva som er viktig iforbindelse med salget.

Eiendomsmegler legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer i Bærum skjer på en trygg og effektiv måte. En eiendomsmegler bistår privatperson og bedrifter med kjøp, salg og utleie av eiendom.

Vanlige arbeidsoppgaver for eiendomsmegleren ved et boligsalg:

  • planlegging og gjennomføring av boligsalg
  • lage profesjonell prospekt over eiendommen
  • markedsføre i lokalaviser og internett
  • Eiendomsmegler Bærum gjennomfører visning og budrunde

Bærum

Bærum, kommune lengst nordvest i Akershus fylke.

Bærum ligger ved indre Oslofjord, vest for Oslo. Kommunen omfatter lavlandet langs fjorden fra Lysakerelva til Slependen med øyene utenfor, og de høyereliggende åspartier innenfor mot grensen til Buskerud. Høydeområdene tilhører Vestmarka, Bærumsmarka og Krokskogen.

Skrevet av, Geir Thorsnæs og Svein Askheim, CC-BY-SA-3.0

Bosetning

Bærum er en forstadskommune til Oslo, med bebyggelse som går i ett med hovedstadens. Nesten alle bor i tettsteder. Bebyggelsen strekker seg som et bredt bånd mot sørvest omkring Drammenbanen og de to forstadsbanene til Kolsås og Østerås, mellom fjorden og Rv. 168 Griniveien. Bybåndet smalner noe inn mellom Kolsås og Sandvika.

Vest for Kolsås deler bybåndet seg med ett nordøstover mot boligområdet Bryn–Rykkinn, og ett sørvestover langs E 18 og Drammenbanen til Asker. Mer enn 90 % av Bærums befolkning bor i dette bybåndet. Bebyggelsen består for det meste av småhus, med områder med blokkbebyggelse innimellom. Bærum er nr. 5 av landets kommuner etter folkemengden og har 21 % av folkemengden i Akershus fylke. I 2001 hadde om lag 41 % av arbeidstagerne arbeid i Oslo.

Befolkningsveksten var svært stor i de første tiårene etter krigen, men ble svekket i slutten av 1970-årene. Veksten viste fra slutten av 1980-årene en ny økning og lå 1993–2002 på gjennomsnittlig 1,0 % årlig. Folketallet ble fordoblet 1960-2010.

Kommunen sto fra 1990-årene overfor en knapphet på utbyggingsarealer utenom marka eller på dyrket jord. Som følge av begrenset arealtilgang var det betydelig utbygging av boliger i Lommedalen, nordvest for Kolsås, bl.a. Bærums Verk, og fra 1998 ble Fornebu utbygget.

Skrevet av, Geir Thorsnæs og Svein Askheim, CC-BY-SA-3.0

Hvorfor prøve Eiendomsmegleranbud.no?

Boligen er din største investering og det er viktig at du føler deg trygg og ivaretatt når du skal selge boligen din via en eiendomsmegler Bærum. Oftest er det vanskelig og forvirrende prosess å skulle selge bolig og jakten på den beste eiendomsmegler som passer boligeierens ønsker og behov enda vanskeligere.

Eiendomsmegleranbud.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra 3 lokale eiendomsmeglere i Bærum. Vi samarbeider med en av landets dyktigste eiendomsmeglere og hjelper forbrukere daglig med å innhente 100% gratis og uforpliktende tilbud. Eiendomsmegleranbud.no ble lansert i 2014, og har hjulpet flere tusen boligeiere til å velge riktig eiendomsmegler Bærum. For å innhente et tilbud på Eiendomsmegleranbud.no, følg 2 trinn under:

  1. Fyll ut skjemaet
  2. Klikk på knappen “Gi meg gratis tilbud”

Få 3 salgstilbud fra lokale
eiendomsmeglere

Ved å klikke på gi meg gratis tilbud, aksepterer du vilkår og personvern

Tilbud fra 3 meglere på 1-2-3

1. Fyll ut skjema

2. Få tilbud fra 3 eiendomsmeglere

3. Du velger selv om du vil akseptere et tilbud

Problemstilling – best med eller uten eiendomsmegler?

Forbrukerrådet, har tatt til orde for at salg av boliger og fritidsboliger trygt kan gjennomføres uten bruk av eiendomsmegler til annet enn å få gjennomført det økonomiske oppgjøret. Argumenter som anføres av de som mener det er trygt å selge bolig uten bruk av megler, er utelukkende til selgers fordel. Og den eneste fordel som påberopes, er at selger kan spare penger. Selger har først spart penger når salgssummen som oppnås uten bruk av megler er høyere enn netto salgssum gjennom eiendomsmegler. Netto salgssum er salgssummen som ville vært oppnådd dersom salget hadde skjedd gjennom megler, fratrukket meglers vederlag. Ingen har kunnet dokumentere at det ”lønner seg å” selge uten å bruke eiendomsmegler, tvert imot er det mange som har tapt penger ved å selge selv. Det selger sparer ved ikke å engasjere eiendomsmegler, kan tapes ved at eiendomsmegler kan oppnå en høyere salgssum via budrunder.

For kjøper er det betydelig forskjell på å handle fast eiendom gjennom eiendomsmegler, og å handle eiendom direkte med selger. Kjøpere har generelt bedre tillit til en eiendomsmegler enn private selgere. 10 gode grunner for hvorfor det er tryggere å kjøpe bolig gjennom megler enn private selgere: 1. Det kreves konsensjon fra myndighetene til å drive eiendomsmegling. 2. Krav til sikkerhetsstillelse og forsiking for eiendomsmeglingsforetak. 3. Krav til kompetanse hos meglerforetakets ansatte. 4. Krav til uavhengighet for eiendomsmeglere. 5. Krav til politiattest. 6. Krav til at megler innhenter, kontrollerer og videreformidler opplysninger. 7. Krav til markedsføring. 8. Avvikling av budrunde. 9. Innsyn i budjournal 10. Meglere har taushetsplikt; Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, ansatte og tillitsvalgte i eiendomsmeglingsforetak, har taushetsplikt overfor uvedkommende om det de i eiendomsmeglingsvirksomheten får vite om personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold, jf. eml. § 3-6. Taushetsplikt for ansatte i meglerforetak er meget streng. Brudd på taushetsplikten kan medføre fengselsstraff.

Tilbud fra 3 eiendomsmeglere

Velg eiendomsmegleren, du mener er best til å selge din bolig. Å velge riktig eiendomsmegler kan være gull verdt for boligsalget.

100% GRATIS og med svar på dagen

Enkelt, raskt og trygt. Du får tilbud innen 1 time. 100% GRATIS og helt uforpliktende!

Du velger selv, om du vil akseptere et tilbud

Du kan spare flere tusen kroner ved å velge rett eiendomsmegler. Når du har fått 3 tilbud på salg av din bolig, velger du selv, om du vil akseptere et av dem.

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglere

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglerkontor

Hva sier våre kunder om oss

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons