Eiendomsmegler Lillestrøm

EIENDOMSMEGLER I LILLESTRØM? EIENDOMSMEGLERANBUD.NO KAN HJELPE.

På utkikk etter eiendomsmegler i Lillestrøm? Mer enn 1 eiendomsmegler Lillestrøm er klar til å hjelpe deg. Hos oss får du tilbud fra 3 eiendomsmeglere med en gang du har søkt og vi har gjort vårt beste for å gjøre søknadsprosessen enklest for deg. Å kjøpe den første boligen i Lillestrøm er stort steg for mange mennesker, og det kan være vanskelig å finne ut av hvor man skal begynne og hva som er viktig iforbindelse med salget av boligen.

Eiendomsmegler legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer i Lillestrøm skjer på en effektiv måte. En eiendomsmegler bistår privatpersoner med kjøp, salg og utleie av eiendom.

Vanlige arbeidsoppgaver for eiendomsmegleren ved et boligsalg:

  • planlegging og gjennomføring av boligsalg
  • eiendomsmegler lager profesjonell prospekt
  • markedsføre i lokalaviser og internett
  • eiendomsmegler Lillestrøm gjennomfører budrunde
  • eiendomsmegler foretar det økonomiske

Lillestrøm

Lillestrøm, by, administrasjonssenter i Skedsmo kommune, Akershus, egen kommune 1908–62. Regionsenter for Romerike.

Byen er del av den sammenhengende, bymessige bebyggelsen østover fra Oslo og utgjør således en del av Oslo; 12 000 innb, 18 500 med Kjeller. Kommunen vedtok 1997 at Lillestrøm kan bruke betegnelsen by.

Lillestrøm ligger på det vide deltaområdet mellom Nitelvas og Leiras nedre løp, litt nord for Svellet, Øyerens nordre del. En stor del av byggegrunnen er torvmyr; området het tidligere Måsan.

Skrevet av, Geir Thorsnæs og Svein Askheim, CC-BY-SA-3.0

Bosetning

Lillestrøm er en småby under vekst som om få år vil være en storby. Boligbebyggelsen i de sentrum består mest av enkeltstående trehus med små hager innen et velregulert gatenett. Etter den annen verdenskrig kom mer variert boligbebyggelse med boligblokker. Deler av sentrumsbebyggelsen er fornyet med moderne forretningsbygg. En stor del av bebyggelsen ligger bare 2–3 meter over Nitelvas og Øyerens normale nivå og har ofte vært utsatt for skadeflom, som i 1966, 1970 og 1995. En flomvoll anlagt 1998 sikrer nå byen mot flom.

Hovedbanen og Gardermobanen deler Lillestrøm i to bydeler, Volla i nordvest og Vigernes i sørøst. Volla omfatter bl.a. sentrum med forretningsstrøk omkring nedre del av Storgata og Torget, og boligstrøk nordover. Bydelen Vigernes består av boligstrøk mellom Hoved- og Kongsvingerbanen og bolig- og industriområder på Nesa – slettene ut mot Nitelva. Et stort bolig- og næringsprosjekt er lagt til Lillestrøm øst fra Stortorget og østover mot Jernbanen.

Skrevet av, Geir Thorsnæs og Svein Askheim, CC-BY-SA-3.0

Hvorfor prøve Eiendomsmegleranbud.no?

Boligen er din største investering og det er viktig at du føler deg trygg og ivaretatt når du skal selge boligen din via en eiendomsmegler Lillestrøm. Oftest er det vanskelig og forvirrende prosess å skulle selge bolig og jakten på den beste eiendomsmegler i Lillestrøm som passer boligeierens ønsker og behov enda vanskeligere.

Eiendomsmegleranbud.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra 3 lokale eiendomsmeglere. Vi samarbeider med en av landets dyktigste eiendomsmeglere og hjelper forbrukere daglig med å innhente 100% gratis. Eiendomsmegleranbud.no ble lansert i 2014, og har hjulpet flere tusen boligeiere til å velge riktig eiendomsmegler Lillestrøm. For å innhente et tilbud på Eiendomsmegleranbud.no, følg 2 trinn under:

  1. Fyll ut skjemaet
  2. Klikk på knappen “Gi meg gratis tilbud”

Få 3 salgstilbud fra lokale
eiendomsmeglere

Ved å klikke på gi meg gratis tilbud, aksepterer du vilkår og personvern

Tilbud fra 3 meglere på 1-2-3

1. Fyll ut skjema

2. Få tilbud fra 3 eiendomsmeglere

3. Du velger selv om du vil akseptere et tilbud

Problemstilling – best med eller uten eiendomsmegler?

Forbrukerrådet, har tatt til orde for at salg av boliger og fritidsboliger trygt kan gjennomføres uten bruk av eiendomsmegler til annet enn å få gjennomført det økonomiske oppgjøret. Argumenter som anføres av de som mener det er trygt å selge bolig uten bruk av megler, er utelukkende til selgers fordel. Og den eneste fordel som påberopes, er at selger kan spare penger. Selger har først spart penger når salgssummen som oppnås uten bruk av megler er høyere enn netto salgssum gjennom eiendomsmegler. Netto salgssum er salgssummen som ville vært oppnådd dersom salget hadde skjedd gjennom megler, fratrukket meglers vederlag. Ingen har kunnet dokumentere at det ”lønner seg å” selge uten å bruke eiendomsmegler, tvert imot er det mange som har tapt penger ved å selge selv. Det selger sparer ved ikke å engasjere eiendomsmegler, kan tapes ved at eiendomsmegler kan oppnå en høyere salgssum via budrunder.

For kjøper er det betydelig forskjell på å handle fast eiendom gjennom eiendomsmegler, og å handle eiendom direkte med selger. Kjøpere har generelt bedre tillit til en eiendomsmegler enn private selgere. 10 gode grunner for hvorfor det er tryggere å kjøpe bolig gjennom megler enn private selgere: 1. Det kreves konsensjon fra myndighetene til å drive eiendomsmegling. 2. Krav til sikkerhetsstillelse og forsiking for eiendomsmeglingsforetak. 3. Krav til kompetanse hos meglerforetakets ansatte. 4. Krav til uavhengighet for eiendomsmeglere. 5. Krav til politiattest. 6. Krav til at megler innhenter, kontrollerer og videreformidler opplysninger. 7. Krav til markedsføring. 8. Avvikling av budrunde. 9. Innsyn i budjournal 10. Meglere har taushetsplikt; Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, ansatte og tillitsvalgte i eiendomsmeglingsforetak, har taushetsplikt overfor uvedkommende om det de i eiendomsmeglingsvirksomheten får vite om personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold, jf. eml. § 3-6. Taushetsplikt for ansatte i meglerforetak er meget streng. Brudd på taushetsplikten kan medføre fengselsstraff.

Tilbud fra 3 eiendomsmeglere

Velg eiendomsmegleren, du mener er best til å selge din bolig. Å velge riktig eiendomsmegler kan være gull verdt for boligsalget.

100% GRATIS og med svar på dagen

Enkelt, raskt og trygt. Du får tilbud innen 1 time. 100% GRATIS og helt uforpliktende!

Du velger selv, om du vil akseptere et tilbud

Du kan spare flere tusen kroner ved å velge rett eiendomsmegler. Når du har fått 3 tilbud på salg av din bolig, velger du selv, om du vil akseptere et av dem.

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglere

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglerkontor

Hva sier våre kunder om oss

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons