Eiendomsmegler Oslo Vest

SØKER DU ETTER EIENDOMSMEGLER I OSLO VEST? EIENDOMSMEGLERANBUD.NO KAN HJELPE.

Skal du selge eller kjøpe bolig i Oslo Vest? En hel rekke små og store meglerkontor står klar til å bistå deg. Hos oss får du tilbud fra 3 eiendomsmeglere med en gang du har søkt og vi har gjort vårt beste for å gjøre søknadsprosessen enklest mulig for deg. Det er vanlig å si at Akerselva er grensen mellom øst og vest i Oslo, men egentlig går grensen lenger vest. Vestkanten er bydelene St. Hanshaugen og Frogner, foruten bydelene i ytre vest: Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker.

På østkanten er formue, inntekter og boligpriser fortsatt lavere enn på vestkanten. I Oslo finnes både de dårligst stilte og den største rikdommen i landet. Det økonomiske skillet fastholdes av den kulturelle kapitalen til de som tilhører eliten: kontaktnett, utdannelse og det å beherske omgangsformer, som igjen gir tilgang til attraktive jobber. Øst/vest-skillet gjelder også levealder, uføretrygd og selvopplevd helsetilstand. Eiendomsmeglere får bedre meglerprovisjon på vestkanten enn østkanten, grunnet høyere boligpriser i vest.

Boliger og arkitektur på Oslo vest

I Oslo var boligene først og fremst leiegårder i rette kvartaler, bygget én og én gård i regi av byggmestere og eiendomsspekulanter, det som i dag kalles murbyen. Kvartalsstrukturen var nokså lik på øst- og vestkanten, og fasadene på gårdene i pusset teglstein og med dekorasjoner var ikke svært ulik.

Det var likevel klare forskjeller:

  • I vest var leilighetene store, med rom for tjenere, flere stuer og egne soverom for voksne og barn.
  • I vest var det få bygninger i gårdsrommet.
  • I vest hadde gårdene vertikale fremspring (risalitter), balkonger og frodige detaljer i mur.De fleste eiendomsmeglere elsker balkonger, lettere salg med balkong.
  • I vest kom det allerede ved utbyggingen bak Slottet og i Homansbyen regler om at næringsvirksomhet ikke var tillatt (man ville unngå skitt, støy og et I vest var det mange leiegårder med forhager.

BOLIGPRISER I ØST OG VEST

Flyttestrømmene følger øst-vestskillet som hovedmønster ved at flyttingen innen delområdene av er markert større enn flyttingen til og fra vestkanten, og tilsvarende gjelder for flytting til, fra og innen vestkanten. Ifølge eiendomsmegler Erling, er vanlig bolengde i leilighet 3 år og de fleste finner seg ny leilighet i samme område.

Boligprisene på vestkanten dro fra prisene på østkanten på 2000-tallet. Fra januar 2002 til november 2010 steg prisene på leiligheter med 67 % i byen – på vestkanten fra 68 % (St. Hanshaugen) til 76 % (Ullern), på østkanten fra 57 % (Stovner og Søndre Nordstrand) til 72 % (Sagene, andre plass Bjerke med 68 %). Stigningen i Nordstrand var 70 %. Kvadratmeterprisen for boliger varierte i november 2010 i østkantbydelene fra 25 700 i Stovner og Søndre Nordstrand til 39 900 i Sagene og i vest fra 42 800 i Nordre Aker til 49 500 i Frogner.

Oslos nabokommuner følger øst-vest-skillet. Boligprisene ligger i 2009 mellom 20 og 40 % høyere i nabokommunene i vest (Asker og Bærum) enn nabokommunene i øst (Follo og Nedre Romerike). Det er flere eiendomsmegler kontorer på østkanten enn i vest. Inntekter er fordelt på samme måte, med forskjeller som er fra noen få prosent opp til cirka 50 % mellom ulike kommuner og familietyper.

Hvorfor prøve Eiendomsmegleranbud.no?

Boligen er din største investering og det er viktig at du føler deg trygg og ivaretatt når du skal selge boligen din. Oftest er det vanskelig og forvirrende prosess å skulle selge bolig og jakten på den beste eiendomsmegler som passer boligeierens ønsker og behov enda vanskeligere.

Eiendomsmegleranbud.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra 3 lokale meglere.
Vi samarbeider med en av landets dyktigste eiendomsmeglere og hjelper forbrukere daglig med å innhente 100% gratis og uforpliktende tilbud på salg av din bolig. Eiendomsmegleranbud.no ble lansert i 2014, og har hjulpet flere tusen boligeiere til å velge riktig megler. For å innhente et tilbud på Eiendomsmegleranbud.no, følg 2 trinn under:

  1. Fyll ut skjemaet
  2. Klikk på knappen “Gi meg gratis tilbud”

Få 3 salgstilbud fra lokale
eiendomsmeglere

Ved å klikke på gi meg gratis tilbud, aksepterer du vilkår og personvern

Tilbud fra 3 meglere på 1-2-3

1. Fyll ut skjema

2. Få tilbud fra 3 eiendomsmeglere

3. Du velger selv om du vil akseptere et tilbud

Problemstilling – best med eller uten eiendomsmegler?

Forbrukerrådet, har tatt til orde for at salg av boliger og fritidsboliger trygt kan gjennomføres uten bruk av eiendomsmegler til annet enn å få gjennomført det økonomiske oppgjøret. Argumenter som anføres av de som mener det er trygt å selge bolig uten bruk av megler, er utelukkende til selgers fordel. Og den eneste fordel som påberopes, er at selger kan spare penger. Selger har først spart penger når salgssummen som oppnås uten bruk av megler er høyere enn netto salgssum gjennom eiendomsmegler. Netto salgssum er salgssummen som ville vært oppnådd dersom salget hadde skjedd gjennom megler, fratrukket meglers vederlag. Ingen har kunnet dokumentere at det ”lønner seg å” selge uten å bruke eiendomsmegler, tvert imot er det mange som har tapt penger ved å selge selv. Det selger sparer ved ikke å engasjere eiendomsmegler, kan tapes ved at eiendomsmegler kan oppnå en høyere salgssum via budrunder.

For kjøper er det betydelig forskjell på å handle fast eiendom gjennom eiendomsmegler, og å handle eiendom direkte med selger. Kjøpere har generelt bedre tillit til en eiendomsmegler enn private selgere. 10 gode grunner for hvorfor det er tryggere å kjøpe bolig gjennom megler enn private selgere: 1. Det kreves konsensjon fra myndighetene til å drive eiendomsmegling. 2. Krav til sikkerhetsstillelse og forsiking for eiendomsmeglingsforetak. 3. Krav til kompetanse hos meglerforetakets ansatte. 4. Krav til uavhengighet for eiendomsmeglere. 5. Krav til politiattest. 6. Krav til at megler innhenter, kontrollerer og videreformidler opplysninger. 7. Krav til markedsføring. 8. Avvikling av budrunde. 9. Innsyn i budjournal 10. Meglere har taushetsplikt; Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, ansatte og tillitsvalgte i eiendomsmeglingsforetak, har taushetsplikt overfor uvedkommende om det de i eiendomsmeglingsvirksomheten får vite om personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold, jf. eml. § 3-6. Taushetsplikt for ansatte i meglerforetak er meget streng. Brudd på taushetsplikten kan medføre fengselsstraff.

Tilbud fra 3 eiendomsmeglere

Velg eiendomsmegleren, du mener er best til å selge din bolig. Å velge riktig eiendomsmegler kan være gull verdt for boligsalget.

100% GRATIS og med svar på dagen

Enkelt, raskt og trygt. Du får tilbud innen 1 time. 100% GRATIS og helt uforpliktende!

Du velger selv, om du vil akseptere et tilbud

Du kan spare flere tusen kroner ved å velge rett eiendomsmegler. Når du har fått 3 tilbud på salg av din bolig, velger du selv, om du vil akseptere et av dem.

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglere

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglerkontor

Hva sier våre kunder om oss

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons