Eiendomsmegler Porsgrunn

SØKER DU ETTER EIENDOMSMEGLER I PORSGRUNN? EIENDOMSMEGLERANBUD.NO KAN HJELPE.

Skal du selge eller kjøpe bolig i Porsgrunn? En hel rekke små og store meglerkontor i Porsgrunn står klar til å bistå deg. Hos oss får du tilbud fra 3 eiendomsmeglere med en gang du har søkt og vi har gjort vårt beste for å gjøre prosessen enklest mulig for deg. Å kjøpe den første boligen er et stort steg for de fleste, og det kan være vanskelig å finne ut av hvor man skal begynne.

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer i Porsgrunn skjer på en trygg og effektiv måte. En eiendomsmegler bistår privatperson og bedrifter med kjøp, salg, leie og utleie av eiendom.

Arbeidsprosess for megler ved et boligsalg:

  • bistå selger med planlegging og gjennomføring av boligsalget
  • lage profesjonell prospekt over eiendommen/boligen i Porsgrunn
  • markedsføre i lokalaviser og internett
  • gjennomføre budrunder
  • avholde kontraktsmøte mellom kjøper og selger
  • eiendomsmegler foretar det økonomiske oppgjøret

Porsgrunns historie

I 1653 ble tollboden flyttet fra Skien til Porsgrunn, og dette førte til at byen utviklet seg til et ladested med en stadig voksende handels- og håndverk-virksomhet. Porsgrunn fikk kjøpstadrettigheter i 1807, og i 1842 ble den egen bykommune.

Det var skipsbyggerier og sagbruksaktiviteter som gjorde at industrialiseringen tok fart på 1800-tallet. I storhetstiden var det femten skipsbyggerier langs elva fra Brevik til Porsgrunn, og her ble det bygget 103 skip i årene fra 1866 til 1880. Porsgrunns mest berømte skip er Norges største seilskute gjennom tidene, stål-barken “Skomvær” . Den ble bygget av Jørgen og Gunnar Knudsens Rederi i 1890.

Trelast og iseksport gav også et godt næringsgrunnlag til Porsgrunn. Trelasten kom nedover Telemarksvassdraget, og handelsfolket som seilende havveien opp Porsgrunnselva. I 1887 kom den første produksjonen fra Porsgrunds Porselænsfabrik A/S som var blitt etablert på Porsgrunnselvas breddekant. I årene mellom 1910 og 1920 kom det også flere etableringer innen jern- og metallindustri. Men det som fikk størst betydning for utviklingen av byen var Norsk Hydro som i 1927 anla sitt store fabrikkanlegg på Herøya og startet produksjon av kunstgjødsel.

I 1964 ble Porsgrunn slått sammen med kommunene Eidanger og Brevik. I Brevik har Norcem vært hjørnestensbedrift med sin betydelige sement-produksjon helt siden navnet var A/S Dalen Portland Cementfabrik fra begynnelsen av 1900-tallet. Bedriften har i årtider gjort seg nytte av de store kalkforekomstene i området.
Trelast, skipsbyggeri, industri og handel har utviklet Porsgrunn til et levende, kreativt samfunn med et åpent sinn også ut mot den store verden.

(Kilde: www.porsgrunn.kommune.no)

Hvorfor prøve Eiendomsmegleranbud.no?

Boligen er din største investering og det er viktig at du føler deg trygg og ivaretatt når du skal selge boligen din. Veldig ofte er det vanskelig og forvirrende prosess å skulle selge bolig og jakten på den beste eiendomsmegler som passer boligeierens ønsker og behov enda vanskeligere.

Eiendomsmegleranbud.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra 3 lokale meglere i Porsgrunn. Vi samarbeider med en av landets dyktigste eiendomsmeglere og hjelper forbrukere daglig med å innhente 100% gratis og uforpliktende tilbud på salg av din bolig. Eiendomsmegleranbud.no ble lansert i 2014, og har hjulpet flere tusen boligeiere til å velge riktig megler fra Porsgrunn. For å innhente et tilbud på Eiendomsmegleranbud.no, følg 2 trinn under:

  1. Fyll ut skjemaet
  2. Klikk på knappen “Gi meg gratis tilbud”

Få 3 salgstilbud fra lokale
eiendomsmeglere

Ved å klikke på gi meg gratis tilbud, aksepterer du vilkår og personvern

Tilbud fra 3 meglere på 1-2-3

1. Fyll ut skjema

2. Få tilbud fra 3 eiendomsmeglere

3. Du velger selv om du vil akseptere et tilbud

Problemstilling – best med eller uten eiendomsmegler?

Forbrukerrådet, har tatt til orde for at salg av boliger og fritidsboliger trygt kan gjennomføres uten bruk av eiendomsmegler til annet enn å få gjennomført det økonomiske oppgjøret. Argumenter som anføres av de som mener det er trygt å selge bolig uten bruk av megler, er utelukkende til selgers fordel. Og den eneste fordel som påberopes, er at selger kan spare penger. Selger har først spart penger når salgssummen som oppnås uten bruk av megler er høyere enn netto salgssum gjennom eiendomsmegler. Netto salgssum er salgssummen som ville vært oppnådd dersom salget hadde skjedd gjennom megler, fratrukket meglers vederlag. Ingen har kunnet dokumentere at det ”lønner seg å” selge uten å bruke eiendomsmegler, tvert imot er det mange som har tapt penger ved å selge selv. Det selger sparer ved ikke å engasjere eiendomsmegler, kan tapes ved at eiendomsmegler kan oppnå en høyere salgssum via budrunder.

For kjøper er det betydelig forskjell på å handle fast eiendom gjennom eiendomsmegler, og å handle eiendom direkte med selger. Kjøpere har generelt bedre tillit til en eiendomsmegler enn private selgere. 10 gode grunner for hvorfor det er tryggere å kjøpe bolig gjennom megler enn private selgere: 1. Det kreves konsensjon fra myndighetene til å drive eiendomsmegling. 2. Krav til sikkerhetsstillelse og forsiking for eiendomsmeglingsforetak. 3. Krav til kompetanse hos meglerforetakets ansatte. 4. Krav til uavhengighet for eiendomsmeglere. 5. Krav til politiattest. 6. Krav til at megler innhenter, kontrollerer og videreformidler opplysninger. 7. Krav til markedsføring. 8. Avvikling av budrunde. 9. Innsyn i budjournal 10. Meglere har taushetsplikt; Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, ansatte og tillitsvalgte i eiendomsmeglingsforetak, har taushetsplikt overfor uvedkommende om det de i eiendomsmeglingsvirksomheten får vite om personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold, jf. eml. § 3-6. Taushetsplikt for ansatte i meglerforetak er meget streng. Brudd på taushetsplikten kan medføre fengselsstraff.

Tilbud fra 3 eiendomsmeglere

Velg eiendomsmegleren, du mener er best til å selge din bolig. Å velge riktig eiendomsmegler kan være gull verdt for boligsalget.

100% GRATIS og med svar på dagen

Enkelt, raskt og trygt. Du får tilbud innen 1 time. 100% GRATIS og helt uforpliktende!

Du velger selv, om du vil akseptere et tilbud

Du kan spare flere tusen kroner ved å velge rett eiendomsmegler. Når du har fått 3 tilbud på salg av din bolig, velger du selv, om du vil akseptere et av dem.

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglere

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglerkontor

Hva sier våre kunder om oss

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons