Eiendomsmegler Sarpsborg

SØKER DU ETTER EIENDOMSMEGLER I SARPSBORG? EIENDOMSMEGLERANBUD.NO KAN HJELPE.

Skal du selge eller kjøpe bolig i Sarpsborg? En hel rekke små og store meglerkontor i Sarpsborg står klar til å bistå deg. Hos oss får du tilbud fra 3 eiendomsmeglere med en gang du har søkt og vi har gjort vårt beste for å gjøre søknadsprosessen enklest mulig for deg. Å kjøpe den første boligen er et stort steg for de fleste, og det kan være vanskelig å finne ut av hvor man skal begynne og hva som betyr mest.

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer i Sarpsborg skjer på en trygg og effektiv måte. En eiendomsmegler bistår privatperson og bedrifter med kjøp, salg, leie og utleie av eiendom.

Arbeidsprosess for megler ved et boligsalg:

  • bistå selger med planlegging og gjennomføring av boligsalget
  • lage profesjonell prospekt over eiendommen/boligen
  • markedsføre i lokalaviser
  • gjennomføre budrunder i Sarpsborg
  • avholde kontraktsmøte mellom kjøper og selger
  • eiendomsmegler foretar det økonomiske oppgjøret

Sarpsborg

Sarpsborg, kommune i Østfold fylke, på begge sider av Glomma fra nordspissen av Tunøya, øya som deler Glomma i et østre og et vestre løp, og ned til Visterflos munning i Glomma (Rolvsøysund). Bysenteret ligger på raet på vestsiden av Sarpsfossen.

Kommunen ble opprettet i 1839 ved utskilling, fra Tune. Den fikk utvidelser ved overføringer fra Tune i 1884, 1912, 1924 og 1957, og Sarpsborg fikk sine nåværende grenser 1992 da den ble slått sammen med omegnskommunene Varteig, Skjeberg og Tune. Kommunen grenser i nordøst til Rakkestad, i sørøst til Halden, i sørvest til Fredrikstad, i vest til Råde og i nord til Våler og Skiptvet.

Skrevet av Geir Thorsnæs, CC-BY-SA-3.0

Hvorfor prøve Eiendomsmegleranbud.no?

Boligen er din største investering og det er viktig at du føler deg trygg og ivaretatt når du skal selge boligen din. Oftest er det vanskelig og forvirrende prosess å skulle selge bolig og jakten på den beste eiendomsmegler som passer boligeierens ønsker og behov enda vanskeligere.

Eiendomsmegleranbud.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra 3 lokale meglere i Fredrikstad. Vi samarbeider med en av landets dyktigste eiendomsmeglere og hjelper forbrukere daglig med å innhente 100% gratis og uforpliktende tilbud på salg av din bolig. Eiendomsmegleranbud.no ble lansert i 2014, og har hjulpet flere tusen boligeiere til å velge riktig megler fra Fredrikstad. For å innhente et tilbud på Eiendomsmegleranbud.no, følg 2 trinn under:

  1. Fyll ut skjemaet
  2. Klikk på knappen “Gi meg gratis tilbud”

Befolkning og bosetting

Byen bestod på 1800-tallet av tre fysisk sett atskilte deler: Gleng ved botnen av Glengshølen, områdene ved Borregård og fossen (Gamlebyen) og Sannesund ved elven nedenfor fossen. Disse delene vokste snart sammen, og den bymessige bebyggelsen strakte seg alt lenge før 1900 ut i omegnskommunene, i første rekke Tune og Skjeberg. Bykommunens folketall steg fra 2904 i 1890 til 9846 i 1910 og 12 392 i 1930, henholdsvis 7000, 18 000 og 22 400 i tettstedet Sarpsborg.

Ved kommunesammenslåingen økte Sarpsborgs folketall fra 11 826 innbyggere (1991) til 46 611 innbyggere (1992). Mens byen tidligere hadde hatt stagnerende, til dels også synkende folketall innenfor sine snevre grenser, har den etter 1992 hatt jevn vekst. I tiårsperioden 2004-14 hadde Sarpsborg en gjennomsnittlig årlig vekst i folketallet på 0,9 prosent mot 1,0 prosent for Østfold som helhet.

I 2013 bodde 91 prosent av befolkningen i Sarpsborg kommune i tettsteder, hvorav 83 prosent i kommunens del av tettstedet Fredrikstad/Sarpsborg, landets femte største tettsted med 106 758 innb. (2013). Andre tettsteder i Sarpsborg kommune er Ise, Hasle, Stikkåsen, Høysand og Skjeberg, samt en liten del av Skivika, et tettsted som hovedsakelig ligger i Fredrikstad.

Kommunene Sarpsborg og Fredrikstad utgjør byregionen Nedre Glomma og hadde i 2014 i alt 131 650 innbyggere.

Skrevet av Geir Thorsnæs, CC-BY-SA-3.0

Få 3 salgstilbud fra lokale
eiendomsmeglere

Ved å klikke på gi meg gratis tilbud, aksepterer du vilkår og personvern

Tilbud fra 3 meglere på 1-2-3

1. Fyll ut skjema

2. Få tilbud fra 3 eiendomsmeglere

3. Du velger selv om du vil akseptere et tilbud

Problemstilling – best med eller uten eiendomsmegler?

Forbrukerrådet, har tatt til orde for at salg av boliger og fritidsboliger trygt kan gjennomføres uten bruk av eiendomsmegler til annet enn å få gjennomført det økonomiske oppgjøret. Argumenter som anføres av de som mener det er trygt å selge bolig uten bruk av megler, er utelukkende til selgers fordel. Og den eneste fordel som påberopes, er at selger kan spare penger. Selger har først spart penger når salgssummen som oppnås uten bruk av megler er høyere enn netto salgssum gjennom eiendomsmegler. Netto salgssum er salgssummen som ville vært oppnådd dersom salget hadde skjedd gjennom megler, fratrukket meglers vederlag. Ingen har kunnet dokumentere at det ”lønner seg å” selge uten å bruke eiendomsmegler, tvert imot er det mange som har tapt penger ved å selge selv. Det selger sparer ved ikke å engasjere eiendomsmegler, kan tapes ved at eiendomsmegler kan oppnå en høyere salgssum via budrunder.

For kjøper er det betydelig forskjell på å handle fast eiendom gjennom eiendomsmegler, og å handle eiendom direkte med selger. Kjøpere har generelt bedre tillit til en eiendomsmegler enn private selgere. 10 gode grunner for hvorfor det er tryggere å kjøpe bolig gjennom megler enn private selgere: 1. Det kreves konsensjon fra myndighetene til å drive eiendomsmegling. 2. Krav til sikkerhetsstillelse og forsiking for eiendomsmeglingsforetak. 3. Krav til kompetanse hos meglerforetakets ansatte. 4. Krav til uavhengighet for eiendomsmeglere. 5. Krav til politiattest. 6. Krav til at megler innhenter, kontrollerer og videreformidler opplysninger. 7. Krav til markedsføring. 8. Avvikling av budrunde. 9. Innsyn i budjournal 10. Meglere har taushetsplikt; Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, ansatte og tillitsvalgte i eiendomsmeglingsforetak, har taushetsplikt overfor uvedkommende om det de i eiendomsmeglingsvirksomheten får vite om personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold, jf. eml. § 3-6. Taushetsplikt for ansatte i meglerforetak er meget streng. Brudd på taushetsplikten kan medføre fengselsstraff.

Tilbud fra 3 eiendomsmeglere

Velg eiendomsmegleren, du mener er best til å selge din bolig. Å velge riktig eiendomsmegler kan være gull verdt for boligsalget.

100% GRATIS og med svar på dagen

Enkelt, raskt og trygt. Du får tilbud innen 1 time. 100% GRATIS og helt uforpliktende!

Du velger selv, om du vil akseptere et tilbud

Du kan spare flere tusen kroner ved å velge rett eiendomsmegler. Når du har fått 3 tilbud på salg av din bolig, velger du selv, om du vil akseptere et av dem.

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglere

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglerkontor

Hva sier våre kunder om oss

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons