Eiendomsmegler Søndre Nordstrand

SØKER DU ETTER EIENDOMSMEGLER I SØNDRE NORDSTRAND? EIENDOMSMEGLERANBUD.NO KAN HJELPE.

Skal du selge eller kjøpe bolig i Søndre Nordstrand? En hel rekke små og store meglerkontor i Søndre Nordstrand står klar til å bistå deg. Hos oss får du tilbud fra 3 eiendomsmeglere med en gang du har søkt og vi har gjort vårt beste for å gjøre søknadsprosessen lettest mulig for deg. Å selge sin første bolig er et stort steg for de fleste, og det kan være vanskelig å finne ut av hvor man skal begynne og hva som betyr mest.

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer i bydelen Søndre Nordstrand skjer på en trygg og effektiv måte. En eiendomsmegler bistår privatperson og bedrifter med kjøp, salg og utleie av eiendom.

Normale arbeidsoppgaver for eiendomsmegleren ved et eiendomssalg:

  • lage profesjonell prospekt over eiendommen
  • markedsføre i lokalaviser i Alna bydel og på internett
  • avholde kontraktsmøte mellom kjøper og selger i Alna bydel
  • eiendomsmegler foretar det økonomiske oppgjøret mellom partene

Bydel Søndre Nordstrand

Søndre Nordstrand, bydel i Oslo, en av fire bydeler som i forbindelse med bydelsreformen 1. januar 2004 ble videreført med samme grenser som tidligere, 18,4 km2 med 35 843 innb. (2011), byens største etter areal. Søndre Nordstrand er preget av omfattende ny bebyggelse; det meste av bydelen er således utbygd etter 1980. Bydelen har også størst utbyggingspotensiale av bydelene med først og fremst Gjersrud og Stensrud som større gjenstående utbyggingsområder.

Bydelen har sammen med Nordstrand mest regulert friområde av bydelene. Dette har resultert i at Søndre Nordstrand har den laveste befolkningstettheten av bydelene, 1,8 pers. per dekar (3,5 innb. i Oslos byggesone som helhet).

E 18 (Mosseveien) og E 6 (Europaveien) går gjennom Søndre Nordstrand, førstnevnte nær Bunnefjorden i vest, sistnevnte lenger øst, øst for Grønliåsen. De vestre delene av bydelen betjenes av lokaltog på Østfoldbanen, de sentrale, nordre deler av T-bane (Mortensrud) og bydelen ellers av buss. Bydelen har det laveste antall arbeidsplasser av bydelene i Oslo.

Skrevet av Geir Thorsnæs, CC-BY-SA-3.0

Hvorfor prøve Eiendomsmegleranbud.no?

Boligen er din største investering og det er viktig at du føler deg trygg og ivaretatt når du skal selge boligen din. Oftest er det vanskelig og forvirrende prosess å skulle selge bolig og jakten på den beste eiendomsmegler som passer boligeierens ønsker og behov enda vanskeligere.

Eiendomsmegleranbud.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra 3 lokale meglere i Søndre Nordstrand. Vi samarbeider med en av landets dyktigste eiendomsmeglere og hjelper forbrukere daglig med å innhente hundreprosent gratis og uforpliktende tilbud på salg av din bolig. Eiendomsmegleranbud.no ble lansert i 2014, og har hjulpet flere tusen boligeiere til å velge riktig megler. For å innhente et tilbud på Eiendomsmegleranbud.no, følg 2 trinn under:

  1. Fyll ut skjemaet
  2. Klikk på knappen “Gi meg gratis tilbud”

Få 3 salgstilbud fra lokale
eiendomsmeglere

Ved å klikke på gi meg gratis tilbud, aksepterer du vilkår og personvern

Tilbud fra 3 meglere på 1-2-3

1. Fyll ut skjema

2. Få tilbud fra 3 eiendomsmeglere

3. Du velger selv om du vil akseptere et tilbud

Problemstilling – best med eller uten eiendomsmegler?

Forbrukerrådet, har tatt til orde for at salg av boliger og fritidsboliger trygt kan gjennomføres uten bruk av eiendomsmegler til annet enn å få gjennomført det økonomiske oppgjøret. Argumenter som anføres av de som mener det er trygt å selge bolig uten bruk av megler, er utelukkende til selgers fordel. Og den eneste fordel som påberopes, er at selger kan spare penger. Selger har først spart penger når salgssummen som oppnås uten bruk av megler er høyere enn netto salgssum gjennom eiendomsmegler. Netto salgssum er salgssummen som ville vært oppnådd dersom salget hadde skjedd gjennom megler, fratrukket meglers vederlag. Ingen har kunnet dokumentere at det ”lønner seg å” selge uten å bruke eiendomsmegler, tvert imot er det mange som har tapt penger ved å selge selv. Det selger sparer ved ikke å engasjere eiendomsmegler, kan tapes ved at eiendomsmegler kan oppnå en høyere salgssum via budrunder.

For kjøper er det betydelig forskjell på å handle fast eiendom gjennom eiendomsmegler, og å handle eiendom direkte med selger. Kjøpere har generelt bedre tillit til en eiendomsmegler enn private selgere. 10 gode grunner for hvorfor det er tryggere å kjøpe bolig gjennom megler enn private selgere: 1. Det kreves konsensjon fra myndighetene til å drive eiendomsmegling. 2. Krav til sikkerhetsstillelse og forsiking for eiendomsmeglingsforetak. 3. Krav til kompetanse hos meglerforetakets ansatte. 4. Krav til uavhengighet for eiendomsmeglere. 5. Krav til politiattest. 6. Krav til at megler innhenter, kontrollerer og videreformidler opplysninger. 7. Krav til markedsføring. 8. Avvikling av budrunde. 9. Innsyn i budjournal 10. Meglere har taushetsplikt; Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, ansatte og tillitsvalgte i eiendomsmeglingsforetak, har taushetsplikt overfor uvedkommende om det de i eiendomsmeglingsvirksomheten får vite om personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold, jf. eml. § 3-6. Taushetsplikt for ansatte i meglerforetak er meget streng. Brudd på taushetsplikten kan medføre fengselsstraff.

Tilbud fra 3 eiendomsmeglere

Velg eiendomsmegleren, du mener er best til å selge din bolig. Å velge riktig eiendomsmegler kan være gull verdt for boligsalget.

100% GRATIS og med svar på dagen

Enkelt, raskt og trygt. Du får tilbud innen 1 time. 100% GRATIS og helt uforpliktende!

Du velger selv, om du vil akseptere et tilbud

Du kan spare flere tusen kroner ved å velge rett eiendomsmegler. Når du har fått 3 tilbud på salg av din bolig, velger du selv, om du vil akseptere et av dem.

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglere

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglerkontor

Hva sier våre kunder om oss

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons