Eiendomsmegler Stavanger

SØKER DU ETTER EIENDOMSMEGLER I STAVANGER? EIENDOMSMEGLERANBUD.NO KAN HJELPE.

Skal du selge eller kjøpe bolig i Stavanger? En hel rekke små og store meglerkontor i Stavanger står klar til å bistå deg. Hos oss får du tilbud fra 3 eiendomsmeglere med en gang du har søkt og vi har gjort vårt beste for å gjøre søknadsprosessen enklest mulig for deg. Å kjøpe den første boligen er et stort steg for de fleste mennesker, og det kan være vanskelig å finne ut av hvor man skal begynne.

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer i Stavanger skjer på en trygg og effektiv måte. En eiendomsmegler bistår privatperson og bedrifter med kjøp, salg og utleie av eiendom.

Vanlige arbeidsoppgaver for eiendomsmegler ved et boligsalg:

  • bistå selger med planlegging og gjennomføring av boligsalg
  • lage profesjonell prospekt over eiendommen
  • markedsføre i lokalaviser i Stavanger og på internett
  • gjennomføre visning og budrunde
  • avholde kontraktsmøte mellom kjøper og selger
  • eiendomsmegler foretar det økonomiske oppgjøret mellom partene

Stavanger

Stavanger, kommune i Rogaland fylke, på vestsiden av Gandsfjordens munning, omfatter også øyene nord for munningen. Kommunen fikk sine nåværende grenser 1965; da bykommunen Stavanger ble utvidet med hele Madla, samt øyene og fastlandet vest for Gandsfjorden av Hetland. Stavanger grenser etter dette til Sandnes i sør, Sola i sørvest, Randaberg i nordvest og til Rennesøy på Åmøy i nord.

Stavanger er landets fjerde folkerikeste kommune, og tettstedet Stavanger/Sandnes, som omfatter den sammenhengende bymessigebebyggelsen i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, utgjør landets tredje største tettsted med 203 771 innbyggere (2013).

Skrevet av Geir Thorsnæs, CC-BY-SA-3.0

Stavanger – bosetning

Den bymessige bebyggelsen på Jæren, først og fremst de sentrale og vestlige delene, er mer eller mindre sammenhengende og fungerer på mange måter som en enhet tross oppdelingen i flere administrative enheter og mange større og mindre senterdannelser. Stavanger byregion omfatter kommunene Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes, Time, Klepp, Hå, Gjesdal og Rennesøy, og er med 308 722 innbyggere (2014) landets tredje største byregion (etter Oslo og Bergen).

Skrevet av Geir Thorsnæs, CC-BY-SA-3.0

Tettstedet

Det er en sammenhengende bymessig bebyggelse fra de sentrale delene av Randaberg i nord via bysentrene i Stavanger og Sandnes til Ganddal i sør. Denne sammenhengende tettbebyggelsen omfatter områder i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og utgjør tettstedet Stavanger/Sandnes som med 203 771 innbyggere (2013) er landets tredje største.

Skrevet av Geir Thorsnæs, CC-BY-SA-3.0

Stavanger – historie

Man vet ikke med sikkerhet når Stavanger oppstod som strandsted. Antagelig hadde stedet visse senterfunksjoner på 1000-tallet, men noen egentlig by var det neppe tale om før byggingen av domkirken. Tradisjonelt regner man dette til 1125, da kirken ble påbegynt av den engelske biskop Reinald av Winchester. Den første tiden spilte byen størst rolle som geistlig sentrum i et bispedømme som omfattet Rogaland, Agder, Hallingdal og Valdres. På slutten av 1100-tallet ble de verdslige, administrative funksjonene gradvis utviklet, og også økonomisk virksomhet fulgte rollen som geistlig sentrum. Domkirkens utvidelse og fornyelse på 1200-tallet kan i atskillig grad ses som et resultat av denne utviklingen.

Tilbakegangen på siste del av 1300-tallet rammet hardt, og fulle kjøpstadsrettigheter i 1425 kunne ikke forhindre en langvarig nedgangstid. Først utpå 1500-tallet fikk byen igjen et oppsving, i første rekke som følge av sildefisket. Stavanger ble 1568 administrasjonsby i det nyopprettede Stavanger len, som stort sett omfattet det nåværende Rogaland fylke. Begynnelsen av 1600-tallet var også en kulturell veksttid, med bl.a. rike utsmykninger av domkirken.

Byen fikk alvorlige tilbakeslag fra midten av århundret som følge av Kristiansands grunnleggelse (1641) og de senere pålegg om flytting av bispesete, stiftamtmannen og lagdomstolen (1683–84) dit. Etter en bybrann 1684 ble også kjøpstadsrettighetene fratatt Stavanger og overført til Kristiansand, men disse fikk byen tilbake allerede i 1690.

Først utpå 1800-tallet fulgte igjen virkelige oppgangstider, først som følge av nytt oppsving i sildefisket, senere også pga. skipsfarten. Kriseårene i 1870- og 1880-årene innebar et endelig brudd med den ensidige avhengigheten av sildefiske og seilskutefart. Da oppstod en rekke nyvinninger i industri og samferdsel som fra 1890-årene gav støtet til en kraftig vekstperiode med et helt annet økonomisk grunnlag enn tidligere. Jærbanen til Egersund ble åpnet 1878 (1904 forlenget til Flekkefjord), og dampskipene avløste seilskipene i kysttrafikken. Landets første hermetikkfabrikk, Stavanger Preserving, ble startet 1873, og hermetikkindustrien drog med seg blikkemballasjefabrikker, trykkerier, kassefabrikker, osv. Også jordbruket på Jæren fikk for alvor betydning for Stavangers næringsliv, likeldes ble en moderne skipsindustri etablert. Veksten fortsatte nærmest uavbrutt til 1920-årene, men mellomkrigstidens depresjon rammet byen sterkt. Folkemengden, ca. 2500 i 1815, var i 1875 økt til 23 500, 1890 derimot bare 24 400 (tettstedet Stavanger). Vekstperioden 1890–1920 innebar mer enn en fordobling av folketallet til 50 400 i 1920.

Etter 1945 har det vært en ytterligere differensiering i næringslivet. Den dominerende rollen til hermetikkindustrien forsvant før 1960. Denne industrigrenen hadde under den første verdenskrig 54 bedrifter med ca. 8000 ansatte innen byens grenser og stod for 70 % av landets hermetikkutførsel. Viktigste trekk i næringsutviklingen etter 1960-årene er imidlertid petroleumsvirksomheten med bl.a. Oljedirektoratet og hovedkontoret for Statoil og en rekke bedrifter tilknyttet denne virksomheten. Dette har gitt byen betydelige vekstimpulser og gjort den til landets oljehovedstad. Fra 2005 er Stavanger universitetsby. Byen er også en viktig reiselivs- og kongressby.

Skrevet av Geir Thorsnæs, CC-BY-SA-3.0

Hvorfor prøve Eiendomsmegleranbud.no?

Boligen er din største investering og det er viktig at du føler deg trygg og ivaretatt når du skal selge boligen din i Stavanger. Oftest er det vanskelig og forvirrende prosess å skulle selge bolig og jakten på den beste eiendomsmegler som passer boligeierens ønsker og behov enda vanskeligere.

Eiendomsmegleranbud.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra 3 lokale meglere i Alna. Vi samarbeider med en av landets dyktigste eiendomsmeglere i Stavanger og hjelper forbrukere daglig med å innhente gratis og uforpliktende tilbud på salg av din bolig. Eiendomsmegleranbud.no ble lansert i 2014, og har hjulpet flere tusen boligeiere til å velge riktig megler. For å innhente et tilbud på Eiendomsmegleranbud.no, følg 2 trinn under:

  1. Fyll ut skjemaet
  2. Klikk på knappen “Gi meg gratis tilbud”

Få 3 salgstilbud fra lokale
eiendomsmeglere

Ved å klikke på gi meg gratis tilbud, aksepterer du vilkår og personvern

Tilbud fra 3 meglere på 1-2-3

1. Fyll ut skjema

2. Få tilbud fra 3 eiendomsmeglere

3. Du velger selv om du vil akseptere et tilbud

Problemstilling – best med eller uten eiendomsmegler?

Forbrukerrådet, har tatt til orde for at salg av boliger og fritidsboliger trygt kan gjennomføres uten bruk av eiendomsmegler til annet enn å få gjennomført det økonomiske oppgjøret. Argumenter som anføres av de som mener det er trygt å selge bolig uten bruk av megler, er utelukkende til selgers fordel. Og den eneste fordel som påberopes, er at selger kan spare penger. Selger har først spart penger når salgssummen som oppnås uten bruk av megler er høyere enn netto salgssum gjennom eiendomsmegler. Netto salgssum er salgssummen som ville vært oppnådd dersom salget hadde skjedd gjennom megler, fratrukket meglers vederlag. Ingen har kunnet dokumentere at det ”lønner seg å” selge uten å bruke eiendomsmegler, tvert imot er det mange som har tapt penger ved å selge selv. Det selger sparer ved ikke å engasjere eiendomsmegler, kan tapes ved at eiendomsmegler kan oppnå en høyere salgssum via budrunder.

For kjøper er det betydelig forskjell på å handle fast eiendom gjennom eiendomsmegler, og å handle eiendom direkte med selger. Kjøpere har generelt bedre tillit til en eiendomsmegler enn private selgere. 10 gode grunner for hvorfor det er tryggere å kjøpe bolig gjennom megler enn private selgere: 1. Det kreves konsensjon fra myndighetene til å drive eiendomsmegling. 2. Krav til sikkerhetsstillelse og forsiking for eiendomsmeglingsforetak. 3. Krav til kompetanse hos meglerforetakets ansatte. 4. Krav til uavhengighet for eiendomsmeglere. 5. Krav til politiattest. 6. Krav til at megler innhenter, kontrollerer og videreformidler opplysninger. 7. Krav til markedsføring. 8. Avvikling av budrunde. 9. Innsyn i budjournal 10. Meglere har taushetsplikt; Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, ansatte og tillitsvalgte i eiendomsmeglingsforetak, har taushetsplikt overfor uvedkommende om det de i eiendomsmeglingsvirksomheten får vite om personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold, jf. eml. § 3-6. Taushetsplikt for ansatte i meglerforetak er meget streng. Brudd på taushetsplikten kan medføre fengselsstraff.

Tilbud fra 3 eiendomsmeglere

Velg eiendomsmegleren, du mener er best til å selge din bolig. Å velge riktig eiendomsmegler kan være gull verdt for boligsalget.

100% GRATIS og med svar på dagen

Enkelt, raskt og trygt. Du får tilbud innen 1 time. 100% GRATIS og helt uforpliktende!

Du velger selv, om du vil akseptere et tilbud

Du kan spare flere tusen kroner ved å velge rett eiendomsmegler. Når du har fått 3 tilbud på salg av din bolig, velger du selv, om du vil akseptere et av dem.

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglere

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglerkontor

Hva sier våre kunder om oss

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons