Eiendomsmegler Trondheim

SØKER DU ETTER EIENDOMSMEGLER I TRONDHEIM? EIENDOMSMEGLERANBUD.NO KAN HJELPE.

Skal du selge eller kjøpe bolig i Trondheim? En hel rekke små og store meglerkontor i Trondheim står klar til å bistå deg. Hos oss får du tilbud fra 3 eiendomsmeglere med en gang du har søkt og vi har gjort vårt beste for å gjøre søknadsprosessen enklest mulig for deg. Å kjøpe den første boligen er et stort steg for de fleste, og det kan være vanskelig å finne ut av hvor man skal begynne og hva som betyr mest.

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer i Trondheim by skjer på en trygg og effektiv måte. En eiendomsmegler bistår privatperson og bedrifter med kjøp, salg, leie og utleie av eiendom.

Arbeidsprosess for megler ved et boligsalg:

  • bistå selger med planlegging og gjennomføring av boligsalget
  • lage profesjonell prospekt over eiendommen/boligen
  • markedsføre i lokalaviser i Trondheim by og på internett
  • gjennomføre visning og budrunde
  • avholde kontraktsmøte mellom kjøper og selger i Trondheim
  • eiendomsmegler foretar det økonomiske oppgjøret mellom partene

Trondheim

Trondheim, bykommune i Sør-Trøndelag fylke med sentrum ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden. Kommunen omfatter halvøya Byneset i vest, i sør til elva Gaulas utløp i Gaulosen og i øst til Jonsvatnet og Ranheim. Byens navn ble ved lov av 1. januar 1930 endret fra Trondhjem til Nidaros, som var ett av flere eldre navn på byen. Men etter en bitter navnestrid ble Nidaros ved lov av 6. mars 1931 byttet ut med Trondheim. Kommunen fikk sine nåværende grenser 1. januar 1964, da de fire nabokommunene Strinda, Tiller, Leinstrand og Byneset ble slått sammen med Trondheim. Trondheim tettsted hadde da vokst ut over kommunens grenser, spesielt inn i Strinda. Ved sammenslutningen ble arealet utvidet fra 41 km2 til 342 km2, og innbyggertallet nær fordoblet.

Skrevet av Geir Thorsnæs, CC-BY-SA-3.0

Offentlige institusjoner, kultur m.m.

Trondheim er Sør-Trøndelags og landsdelens sentrum med fylkeskommunenens og fylkesmannens administrasjon, sete for biskopen i Nidaros og siden 2011 også for primas (ledende biskop) for Den norske Kirke. Andre viktige statlige institusjoner i Trondheim er: Direktoratet for arbeidstilsynet, Miljødirektoratet og Domstoladministrasjonen. Det meste av forsvarets virksomhet er lagt ned, men Luftkrigsskolen holder fortsatt til her.

Trondheim er et betydelig skole- og utdanningssentrum med lange tradisjoner. Trondheim katedralskole ble grunnlagt i 1152 og er dermed en av landets eldste skoler. I dag har byen et stort antall videregående skoler med alle mulige studieretninger.

Under Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), som ble opprettet ved en omorganisering av Universitetet i Trondheim i 1996, hører de tidligere institusjonene: Den allmennvitenskapelige høgskolen, Norges tekniske høgskole, Det medisinske fakultet, Vitenskapsmuseet, Kunstakademiet i Trondheim og Trøndelag musikkonservatorium. I Trondheim ligger også Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norges geologiske undersøkelse, Det kongelige norske videskabers selskab og Statsarkivet i Trondheim, som foruten Trøndelagsfylkene også dekker Møre og Romsdal og Nordland. I Trondheim ligger St. Olavs Hospital (universitetssykehus), herunder divisjon Psykisk helsevern med avdelingene Østmarka, Haukåsen og Brøset, samt den private Klinikk Stokkan.

Norges eldste dagsavis, Adresseavisen, utkommer i Trondheim. På Tyholt holder distriktskontoret for NRK Trøndelag til, og her er også administrasjonen for NRK sine rikskanaler P1 og Petre lokalisert. Kulturtilbudene for øvrig omfatter bl.a. Trondheim Symfoniorkester, Trondheimsolistene, Trøndelag Teater, Trondhjems kunstforening og Trondheim kunstmuseum, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Olavshallen (konserthus). Trondheim kino, opprettet i 1918, har to kinosentre; Nova med 11 saler og Prinsen med 8 saler. På Brattøra ligger Norges nasjonale opplevelsessenter for pop og rock, Rockheim. Under olsok arrangeres de årlige Olavsfestdagene.

Trondheim har omkring 25 museer, samlinger eller bygninger av museal karakter.

Skrevet av Knut A Rosvold, CC-BY-SA-3.0

Hvorfor prøve Eiendomsmegleranbud.no?

Boligen er din største investering og det er viktig at du føler deg trygg og ivaretatt når du skal selge boligen din. Oftest er det vanskelig og forvirrende prosess å skulle selge bolig og jakten på den beste eiendomsmegler som passer boligeierens ønsker og behov enda vanskeligere.

Eiendomsmegleranbud.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra 3 lokale meglere i Trondheim. Vi samarbeider med en av landets dyktigste eiendomsmeglere og hjelper forbrukere daglig med å innhente 100% gratis og uforpliktende tilbud på salg av din bolig. Eiendomsmegleranbud.no ble lansert i 2014, og har hjulpet flere tusen boligeiere til å velge riktig megler. For å innhente et tilbud på Eiendomsmegleranbud.no, følg 2 trinn under:

  1. Fyll ut skjemaet
  2. Klikk på knappen “Gi meg gratis tilbud”

Få 3 salgstilbud fra lokale
eiendomsmeglere

Ved å klikke på gi meg gratis tilbud, aksepterer du vilkår og personvern

Tilbud fra 3 meglere på 1-2-3

1. Fyll ut skjema

2. Få tilbud fra 3 eiendomsmeglere

3. Du velger selv om du vil akseptere et tilbud

Problemstilling – best med eller uten eiendomsmegler?

Forbrukerrådet, har tatt til orde for at salg av boliger og fritidsboliger trygt kan gjennomføres uten bruk av eiendomsmegler til annet enn å få gjennomført det økonomiske oppgjøret. Argumenter som anføres av de som mener det er trygt å selge bolig uten bruk av megler, er utelukkende til selgers fordel. Og den eneste fordel som påberopes, er at selger kan spare penger. Selger har først spart penger når salgssummen som oppnås uten bruk av megler er høyere enn netto salgssum gjennom eiendomsmegler. Netto salgssum er salgssummen som ville vært oppnådd dersom salget hadde skjedd gjennom megler, fratrukket meglers vederlag. Ingen har kunnet dokumentere at det ”lønner seg å” selge uten å bruke eiendomsmegler, tvert imot er det mange som har tapt penger ved å selge selv. Det selger sparer ved ikke å engasjere eiendomsmegler, kan tapes ved at eiendomsmegler kan oppnå en høyere salgssum via budrunder.

For kjøper er det betydelig forskjell på å handle fast eiendom gjennom eiendomsmegler, og å handle eiendom direkte med selger. Kjøpere har generelt bedre tillit til en eiendomsmegler enn private selgere. 10 gode grunner for hvorfor det er tryggere å kjøpe bolig gjennom megler enn private selgere: 1. Det kreves konsensjon fra myndighetene til å drive eiendomsmegling. 2. Krav til sikkerhetsstillelse og forsiking for eiendomsmeglingsforetak. 3. Krav til kompetanse hos meglerforetakets ansatte. 4. Krav til uavhengighet for eiendomsmeglere. 5. Krav til politiattest. 6. Krav til at megler innhenter, kontrollerer og videreformidler opplysninger. 7. Krav til markedsføring. 8. Avvikling av budrunde. 9. Innsyn i budjournal 10. Meglere har taushetsplikt; Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, ansatte og tillitsvalgte i eiendomsmeglingsforetak, har taushetsplikt overfor uvedkommende om det de i eiendomsmeglingsvirksomheten får vite om personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold, jf. eml. § 3-6. Taushetsplikt for ansatte i meglerforetak er meget streng. Brudd på taushetsplikten kan medføre fengselsstraff.

Tilbud fra 3 eiendomsmeglere

Velg eiendomsmegleren, du mener er best til å selge din bolig. Å velge riktig eiendomsmegler kan være gull verdt for boligsalget.

100% GRATIS og med svar på dagen

Enkelt, raskt og trygt. Du får tilbud innen 1 time. 100% GRATIS og helt uforpliktende!

Du velger selv, om du vil akseptere et tilbud

Du kan spare flere tusen kroner ved å velge rett eiendomsmegler. Når du har fått 3 tilbud på salg av din bolig, velger du selv, om du vil akseptere et av dem.

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglere

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglerkontor

Hva sier våre kunder om oss

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons