Eiendomsmegler Ullern

SØKER DU ETTER EIENDOMSMEGLER I ULLERN? EIENDOMSMEGLERANBUD.NO KAN HJELPE.

Skal du selge eller kjøpe bolig i Ullern? En hel rekke små og store meglerkontor i Ullern står klar til å bistå deg. Hos oss får du tilbud fra 3 eiendomsmeglere med en gang du har søkt og vi har gjort vårt beste for å gjøre søknadsprosessen lettest mulig for forbrukere som er ute etter å få tilbud fra flere meglere. Salg av den første boligen er et stort steg for de fleste, og det kan være vanskelig å finne ut av hvor man skal begynne og hva som betyr mest.

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer i bydelen Ullern skjer på en trygg og effektiv måte. En eiendomsmegler bistår privatperson og bedrifter med kjøp, salg og utleie av eiendom.

Vanlige arbeidsoppgaver for eiendomsmegleren ved et boligsalg:

  • bistå selger med planlegging og gjennomføring av boligsalg
  • lage profesjonell prospekt over eiendommen
  • markedsføre i lokalaviser i Ullern bydel og på internett
  • gjennomføre visning og budrunde
  • avholde kontraktsmøte mellom kjøper og selger i Ullern
  • eiendomsmegler foretar det økonomiske oppgjøret mellom partene

Bydel Ullern

Ullern bydel, Oslo, en av de i alt fire bydelene i Oslo som ved bydelsreformen i Oslo 1. januar 2004 ble videreført med uendrede grenser; den er 9,4 km2 og hadde 2011 30 744 innb. og er med dette den tredje minste av bydelene etter folketall. Ullern ligger i ytre by vest, mellom Frognerparken i øst og bygrensen mot Bærum i vest, og strekker seg fra Lysakerfjorden i sør nordover til Ullernåsen. Ullernåsen (201 moh) utgjør rester av et gammelt vulkanrør fra permtiden.

Variert bebyggelse som domineres av småhus; tettere bebyggelse særlig i Skøyen-området i øst og stedvis ellers i bydelen. Omfattende næringsvirksomhet langs Lysakerfjorden og E 18, særlig på Skøyen, likeledes på Lilleaker. Bydelen har etter Alna og Frogner størst butikkhandel av Oslos bydeler.

Gjennom Ullern fører to hovedveier, i sør E 18 vestover fra Oslo og i nord Sørkedalsveien (Rv. 168). Fra sistnevnte fører Ring 3 sentralt gjennom bydelen til E 18 rett utenfor bygrensen. De viktigste kollektivforbindelsene med bysenteret har alle utgangspunkt utenfor bygrensen, lokaltog på Drammenbanen i sør og sporvogns- og T-baneforbindelser fra henholdsvis Jar og Kolsås går sentralt gjennom bydelen.

Den bymessige bebyggelsen startet alt i forrige århundre i tilknytning til industrien ved Lysakerelvai vest og i Skøyen-området i sørøst; dertil kom bebyggelse langs Drammenbanen (åpnet 1872). Ved forrige århundreskifte ble større områder åpnet for bebyggelse, i sørøst gjennom forlengelsen av sporvognslinje til Skøyen, og lenger nord og vest gjennom åpningen av Røabanen (Smestadbanen) til Smestad 1912 (forlenget til Røa 1925), Lilleakerbanen til Lilleaker 1919 (1924 forlenget inn i Bærum) og Kolsåsbanen over Ullernåsen 1942.

Ullern gård hørte i middelalderen til Nonneseter kloster, en del fra 1357 til Hovedøya kloster. Gården ble samlet igjen 1674, 1740 delt i Øvre og Nedre Ullern. Skiftende eiere inntil Herman Severin Løvenskiold overtok begge i 1860- og 1870-årene. Gården ble utparsellert etter den første verdenskrig, særlig fra 1930-årene. Navnet kommer av gudenavnet Ull og vin, ‘naturlig eng’.

Skrevet av Geir Thorsnæs, CC-BY-SA-3.0

Hvorfor prøve Eiendomsmegleranbud.no?

Boligen er din største investering og det er viktig at du føler deg trygg og ivaretatt når du skal selge boligen din. Veldig ofte er det vanskelig prosess å skulle selge bolig og jakten på den beste eiendomsmegler som passer boligeierens ønsker og behov enda vanskeligere.

Eiendomsmegleranbud.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra 3 lokale meglere i Ullern. Vi samarbeider med en av landets dyktigste eiendomsmeglere og hjelper forbrukere daglig med å innhente 100% gratis og uforpliktende tilbud på salg av din bolig. Eiendomsmegleranbud.no ble lansert i 2014, og har hjulpet mange hundre boligeiere til å velge riktig megler. For å innhente et tilbud på Eiendomsmegleranbud.no, følg 2 trinn under:

  1. Fyll ut skjemaet
  2. Klikk på knappen “Gi meg gratis tilbud”

Få 3 salgstilbud fra lokale
eiendomsmeglere

Ved å klikke på gi meg gratis tilbud, aksepterer du vilkår og personvern

Tilbud fra 3 meglere på 1-2-3

1. Fyll ut skjema

2. Få tilbud fra 3 eiendomsmeglere

3. Du velger selv om du vil akseptere et tilbud

Problemstilling – best med eller uten eiendomsmegler?

Forbrukerrådet, har tatt til orde for at salg av boliger og fritidsboliger trygt kan gjennomføres uten bruk av eiendomsmegler til annet enn å få gjennomført det økonomiske oppgjøret. Argumenter som anføres av de som mener det er trygt å selge bolig uten bruk av megler, er utelukkende til selgers fordel. Og den eneste fordel som påberopes, er at selger kan spare penger. Selger har først spart penger når salgssummen som oppnås uten bruk av megler er høyere enn netto salgssum gjennom eiendomsmegler. Netto salgssum er salgssummen som ville vært oppnådd dersom salget hadde skjedd gjennom megler, fratrukket meglers vederlag. Ingen har kunnet dokumentere at det ”lønner seg å” selge uten å bruke eiendomsmegler, tvert imot er det mange som har tapt penger ved å selge selv. Det selger sparer ved ikke å engasjere eiendomsmegler, kan tapes ved at eiendomsmegler kan oppnå en høyere salgssum via budrunder.

For kjøper er det betydelig forskjell på å handle fast eiendom gjennom eiendomsmegler, og å handle eiendom direkte med selger. Kjøpere har generelt bedre tillit til en eiendomsmegler enn private selgere. 10 gode grunner for hvorfor det er tryggere å kjøpe bolig gjennom megler enn private selgere: 1. Det kreves konsensjon fra myndighetene til å drive eiendomsmegling. 2. Krav til sikkerhetsstillelse og forsiking for eiendomsmeglingsforetak. 3. Krav til kompetanse hos meglerforetakets ansatte. 4. Krav til uavhengighet for eiendomsmeglere. 5. Krav til politiattest. 6. Krav til at megler innhenter, kontrollerer og videreformidler opplysninger. 7. Krav til markedsføring. 8. Avvikling av budrunde. 9. Innsyn i budjournal 10. Meglere har taushetsplikt; Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, ansatte og tillitsvalgte i eiendomsmeglingsforetak, har taushetsplikt overfor uvedkommende om det de i eiendomsmeglingsvirksomheten får vite om personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold, jf. eml. § 3-6. Taushetsplikt for ansatte i meglerforetak er meget streng. Brudd på taushetsplikten kan medføre fengselsstraff.

Tilbud fra 3 eiendomsmeglere

Velg eiendomsmegleren, du mener er best til å selge din bolig. Å velge riktig eiendomsmegler kan være gull verdt for boligsalget.

100% GRATIS og med svar på dagen

Enkelt, raskt og trygt. Du får tilbud innen 1 time. 100% GRATIS og helt uforpliktende!

Du velger selv, om du vil akseptere et tilbud

Du kan spare flere tusen kroner ved å velge rett eiendomsmegler. Når du har fått 3 tilbud på salg av din bolig, velger du selv, om du vil akseptere et av dem.

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglere

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglerkontor

Hva sier våre kunder om oss

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons