Eiendomsmegler i Oslo

SØKER DU ETTER EIENDOMSMEGLER I OSLO BY? EIENDOMSMEGLERANBUD.NO KAN HJELPE.

Skal du selge, kjøpe eller leie bolig i Oslo? Mange små og store meglerkontorer i Oslo og frittstående eiendomsmeglere står klare til å bistå deg. Få tilbud fra 3 eiendomsmeglere og velg det tilbudet som passer deg best. Salg av første boligen er et stort steg for de fleste, og det kan være vanskelig å finne ut av hvor man skal begynne og hva som betyr mest. Det viktigste er å finne en megler som har god erfaring og kan vise til boliger som er solgt over takst i Oslo.

Eiendomsmeglere har som regel god kjennskap til aktuelle lover og regler, de liker å snakke med ulike typer mennesker og klarer lett å skape tillit. De beste meglerne er alltid de som kan vise til gode salgsresultater.

Arbeidsoppgaver for eiendomsmeglere:

  • planlegging og gjennomføring av boligsalg
  • lage profesjonell prospekt over eiendomsobjektet
  • markedsføring i lokalaviser og på internett
  • kontraktsmøte mellom kjøper og selger i Oslo
  • eiendomsmegler foretar det økonomiske oppgjøret mellom partene

Storbyen Oslo – Ytre vest

Bydel Ullern er i hovedsak preget av villabebyggelse og danner den sørvestre delen av Oslo med grense mot Bærum. Denne grensen går langs Lysakerelva. Andre strøk i området er Montebello, Bestum og Lilleaker. Ved fjorden ligger halvøya Bygdøy med blant annet Kongsgården, Oscarshall og Folkemuseet. Bygdøy hører administrativt til Bydel Frogner. Bydelsadministrasjonen for Bydel Ullern ligger på søndre Huseby (Montebello/Smestad).

Bydel Vestre Aker er også i stor grad preget av villabebyggelse og strekker seg nordover til Nordmarka. Røa, Vinderen, Slemdal og Holmenkollen er blant områdene som ligger i denne bydelen, i tillegg til vestkantens eneste drabantby, Hovseter. Et av Oslos mest kjente landemerker, Holmenkollbakken, assosieres med Vestre Aker, men ligger strengt tatt i Nordmarka rett innenfor markagrensa. Bogstad ligger ved inngangen til Sørkedalen, som danner det nordvestre hjørnet av Oslo.

Selge selv, eller bruke eiendomsmegler?

Å selge en bolig er en tidkrevende prosess. Dersom man selger privat må man bruke mye tid, noe de fleste ikke har. Tid til å lage annonser, holde visninger, svare på henvendelser, ta imot bud og forholde seg til vanskelige kjøpere. Mange er i tillegg skeptiske til å kjøpe av private selgere. Ved å innhente en profesjonell eiendomsmegler fra Oslo til å selge din bolig, forsikrer du både deg og kjøper om at prosessen går for seg som den skal i henhold til gjeldende lov og forskrifter. Særlig ved eventuelle tvister rundt salget kan det være en ekstra trygghet for både kjøper og selger å ha en megler som nøytral part. Mange synes også at det er ubehagelig å ta imot bud og gjennomføre budprosesser iht. loven.

Det er mange solskinnshistorier om personer som har solgt bolig i Oslo på egenhånd til en god pris og spart flere tusen kroner på å ikke bruke eiendomsmegler. Foruten solskinnhistoriene er det mange flere som har brent seg på selge selv. Mange har tapt mer penger på et dårlig salg enn det de har spart på meglerprovisjon. Så svaret på spørsmålet innledningsvis blir at man ikke nødvendigvis må benytte megler, men i de fleste tilfeller er dette noe som lønner seg både i tid og penger.

Oslo

Norges hovedstad og største by, og dessuten en av de eldste byene i landet. Oslo utgjør også en kommune og et fylke, og ligger rundt botnen av Oslofjorden, med bysenteret innerst i de to vikene, Pipervika og Bjørvika. Bysenteret omfatter også området mellom disse vikene og det tilstøtende området like nordenfor. Den administrative enheten Oslo omfatter fjordstrekningen mellom Lysakerelvas munning i vest og Gjersøelvas munning i sørøst og strekker seg nordover helt til grensen mot Oppland og Buskerud langt inne i Nordmarka. I både øst og vest grenser Oslo til Akershus. Den bymessige bebyggelsen omfatter 1/3 av kommunens areal, vesentlig i de lavereliggende områdene nær fjorden samt i Groruddalen, som fører nordøstover til Romerike. De resterende 2/3 av kommunens areal består av store, høyereliggende skogstrekninger, Nordmarka med Sørkedalen og Maridalen i nord, Lillomarka i nordøst, nord for Groruddalen, og Østmarka i sørøst, sør for Groruddalen.

Oslo er fra 2004 inndelt i 15 bydeler med hver sin forvaltning og med bydelsutvalg oppnevnt av bystyret. Sentrum og Marka står utenfor bydelsordningen; disse er regnet som «fellesområder» for kommunens innbyggere. Innbyggerne her får sine tjenestetilbud dekket av den nærmeste bydelen.

Oslo har egen fylkeskommunal status fra 1842; før dette tilhørte byen Akershus. Fra denne tid har kommunen og fylket Oslo i geografisk forstand og også med hensyn til forvaltningen vært synonyme begreper. Oslo har siden 1837, da det kommunale selvstyret ble innført, fått flere byutvidelser i Aker, det tidligere omkringliggende herredet; de største utvidelsene ble gjennomført i 1859 og i 1878, før Aker i sin helhet ble innlemmet i byen i 1948. Et mindre område, Tangerud-området (252 daa), ble overført fra Skedsmo i 1980.

Skrevet av Geir Thorsnæs, CC-BY-SA-3.0

Hvorfor prøve Eiendomsmegleranbud.no?

Boligen er din største investering og det er viktig at du føler deg trygg og ivaretatt når du skal selge boligen din. Veldig ofte er det vanskelig prosess å skulle selge bolig og jakten på den beste eiendomsmegler som passer boligeierens ønsker og behov enda vanskeligere.

Eiendomsmegleranbud.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra 3 lokale meglere i Ullern. Vi samarbeider med en av landets dyktigste eiendomsmeglere og hjelper forbrukere daglig med å innhente 100% gratis og uforpliktende tilbud på salg av din bolig. Eiendomsmegleranbud.no ble lansert i 2014, og har hjulpet mange hundre boligeiere til å velge riktig megler. For å innhente et tilbud på Eiendomsmegleranbud.no, følg 2 trinn under:

  1. Fyll ut skjemaet
  2. Klikk på knappen “Gi meg gratis tilbud”

Få 3 salgstilbud fra lokale
eiendomsmeglere

Ved å klikke på gi meg gratis tilbud, aksepterer du vilkår og personvern

Tilbud fra 3 meglere på 1-2-3

1. Fyll ut skjema

2. Få tilbud fra 3 eiendomsmeglere

3. Du velger selv om du vil akseptere et tilbud

Problemstilling – best med eller uten eiendomsmegler?

Forbrukerrådet, har tatt til orde for at salg av boliger og fritidsboliger trygt kan gjennomføres uten bruk av eiendomsmegler til annet enn å få gjennomført det økonomiske oppgjøret. Argumenter som anføres av de som mener det er trygt å selge bolig uten bruk av megler, er utelukkende til selgers fordel. Og den eneste fordel som påberopes, er at selger kan spare penger. Selger har først spart penger når salgssummen som oppnås uten bruk av megler er høyere enn netto salgssum gjennom eiendomsmegler. Netto salgssum er salgssummen som ville vært oppnådd dersom salget hadde skjedd gjennom megler, fratrukket meglers vederlag. Ingen har kunnet dokumentere at det ”lønner seg å” selge uten å bruke eiendomsmegler, tvert imot er det mange som har tapt penger ved å selge selv. Det selger sparer ved ikke å engasjere eiendomsmegler, kan tapes ved at eiendomsmegler kan oppnå en høyere salgssum via budrunder.

For kjøper er det betydelig forskjell på å handle fast eiendom gjennom eiendomsmegler, og å handle eiendom direkte med selger. Kjøpere har generelt bedre tillit til en eiendomsmegler enn private selgere. 10 gode grunner for hvorfor det er tryggere å kjøpe bolig gjennom megler enn private selgere: 1. Det kreves konsensjon fra myndighetene til å drive eiendomsmegling. 2. Krav til sikkerhetsstillelse og forsiking for eiendomsmeglingsforetak. 3. Krav til kompetanse hos meglerforetakets ansatte. 4. Krav til uavhengighet for eiendomsmeglere. 5. Krav til politiattest. 6. Krav til at megler innhenter, kontrollerer og videreformidler opplysninger. 7. Krav til markedsføring. 8. Avvikling av budrunde. 9. Innsyn i budjournal 10. Meglere har taushetsplikt; Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, ansatte og tillitsvalgte i eiendomsmeglingsforetak, har taushetsplikt overfor uvedkommende om det de i eiendomsmeglingsvirksomheten får vite om personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold, jf. eml. § 3-6. Taushetsplikt for ansatte i meglerforetak er meget streng. Brudd på taushetsplikten kan medføre fengselsstraff.

Tilbud fra 3 eiendomsmeglere

Velg eiendomsmegleren, du mener er best til å selge din bolig. Å velge riktig eiendomsmegler kan være gull verdt for boligsalget.

100% GRATIS og med svar på dagen

Enkelt, raskt og trygt. Du får tilbud innen 1 time. 100% GRATIS og helt uforpliktende!

Du velger selv, om du vil akseptere et tilbud

Du kan spare flere tusen kroner ved å velge rett eiendomsmegler. Når du har fått 3 tilbud på salg av din bolig, velger du selv, om du vil akseptere et av dem.

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglere

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglerkontor

Hva sier våre kunder om oss

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons