Eiendomsmegler i Stavanger

SØKER DU ETTER EIENDOMSMEGLER I STAVANGER BY? EIENDOMSMEGLERANBUD.NO KAN HJELPE.

Skal du selge eller kjøpe bolig i Stavanger? En hel rekke små og store meglerkontor i en av Norges vakreste by Stavanger står klar til å bistå deg. Hos oss får du tilbud fra 3 eiendomsmeglere med en gang du har søkt og vi har gjort vårt beste for å gjøre søknadsprosessen enklest mulig for deg. Å kjøpe den første boligen er et stort steg for de fleste mennesker, og det kan være vanskelig å finne ut av hvor man skal begynne.

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp, salg, leie og utleie av eiendommer i Stavanger skjer på en trygg og effektiv måte. En eiendomsmegler bistår privatperson og bedrifter med kjøp, salg og utleie av eiendom.

Vanlige arbeidsoppgaver for eiendomsmegler ved et boligsalg:

  • bistå selger med planlegging og gjennomføring av boligsalg
  • lage profesjonell prospekt over eiendommen
  • markedsføre i lokalaviser i Stavanger og på internett
  • gjennomføre visning og budrunde
  • avholde kontraktsmøte mellom kjøper og selger
  • eiendomsmegler foretar det økonomiske oppgjøret mellom partene

Stavanger – offentlige institusjoner, kultur m.m

Stavanger er fylkeshovedstad i Rogaland og sete for Fylkesmannen; byen er også bispesete. Byen har kontorer for  Rogaland politidistrikt, Stavanger sorenskriverembete, Ryfylke sorenskriverembete og Stavanger tingrett. Av statlige og halvstatlige institusjoner merkes Statsarkivet i Stavanger, Oljedirektoratet, avdeling av Norges Bank og Norges sjøkartverk (avdeling av Statens kartverk). Universitetet i Stavanger ble opprettet 2005 med tre fakulteter: for teknisk-naturvitenskapelige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Store deler av universitetets virksomhet ligger på Ullandhaug. På Ullandhaug ligger også forskningsinstitusjonen IRIS (tidligere Rogalandsforskning). I Bjergstedparken ligger bl.a. universitetets avdeling for kunstfag, Stavanger Symfoniorkesters administrasjon og Stavanger Konserthus. Stavanger universitetssykehus ligger sør for Våland. På Forus ligger hovedkontoret til Statoil.

En rekke museer er samlet under betegnelsen Museum Stavanger AS -MUST: Arkeologisk museum herunder Jernaldergarden på Ullandhaug, Stavanger museum med betydelig arkeologisk og ornitologisk avdeling, Stavanger maritime museum, Norsk barnemuseum, Hermetikkmuseet, Stavanger skolemuseum (tidligere Vestlandske skulemuseum) og Stavanger kunstmuseum. Til MUST hører også Ledaal, rett vest for Breiavatnet, nå herregårdsmuseum og kongebolig, og Breidablikk, skipsredervilla fra 1881, tegnet av arkitekt Henrik Nissen for kjøpmann og skipsreder Lars Berentsen.

Norsk Oljemuseum ligger i havneområdet. Rogaland Teater. I sentrum ligger Sølvberget, Stavanger kulturhus med bl.a. hovedbibliotek, galleri og kino.  Flere militære avdelinger har sete i byen, bl.a. NATOs hovedkommando på Jåttå, nær grensen til Sandnes. To dagsaviser kommer ut i Stavanger: Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. NRK har distriktskontor i Stavanger.

Stavanger svarer til sognene Domkirken, St. Petri, St. Johannes, Kampen, Stokka, Varden, Hundvåg, Bekkefaret og Tjensvoll i Stavanger domprosti og Madlamark, Hafrsfjord, Sunde, Hillevåg, Tasta, Vardeneset, Hinna og Gausel i Ytre Stavanger prosti i Stavanger bispedømme. Stavanger utgjør et tingrettsdistrikt og tilhører Rogaland politidistrikt.

Skrevet av Geir Thorsnæs, CC-BY-SA-3.0

Hvorfor prøve Eiendomsmegleranbud.no?

Boligen er din største investering og det er viktig at du føler deg trygg og ivaretatt når du skal selge boligen din i Stavanger. Oftest er det vanskelig og forvirrende prosess å skulle selge bolig og jakten på den beste eiendomsmegler som passer boligeierens ønsker og behov enda vanskeligere.

Eiendomsmegleranbud.no har gjort det enklere for deg å hente inn tilbud fra 3 lokale meglere i Alna. Vi samarbeider med en av landets dyktigste eiendomsmeglere i Stavanger og hjelper forbrukere daglig med å innhente gratis og uforpliktende tilbud på salg av din bolig. Eiendomsmegleranbud.no ble lansert i 2014, og har hjulpet flere tusen boligeiere til å velge riktig megler i Stavanger. For å innhente et tilbud på Eiendomsmegleranbud.no, følg 2 trinn under:

  1. Fyll ut skjemaet
  2. Klikk på knappen “Gi meg gratis tilbud”

Få 3 salgstilbud fra lokale
eiendomsmeglere

Ved å klikke på gi meg gratis tilbud, aksepterer du vilkår og personvern

Tilbud fra 3 meglere på 1-2-3

1. Fyll ut skjema

2. Få tilbud fra 3 eiendomsmeglere

3. Du velger selv om du vil akseptere et tilbud

Problemstilling – best med eller uten eiendomsmegler?

Forbrukerrådet, har tatt til orde for at salg av boliger og fritidsboliger trygt kan gjennomføres uten bruk av eiendomsmegler til annet enn å få gjennomført det økonomiske oppgjøret. Argumenter som anføres av de som mener det er trygt å selge bolig uten bruk av megler, er utelukkende til selgers fordel. Og den eneste fordel som påberopes, er at selger kan spare penger. Selger har først spart penger når salgssummen som oppnås uten bruk av megler er høyere enn netto salgssum gjennom eiendomsmegler. Netto salgssum er salgssummen som ville vært oppnådd dersom salget hadde skjedd gjennom megler, fratrukket meglers vederlag. Ingen har kunnet dokumentere at det ”lønner seg å” selge uten å bruke eiendomsmegler, tvert imot er det mange som har tapt penger ved å selge selv. Det selger sparer ved ikke å engasjere eiendomsmegler, kan tapes ved at eiendomsmegler kan oppnå en høyere salgssum via budrunder.

For kjøper er det betydelig forskjell på å handle fast eiendom gjennom eiendomsmegler, og å handle eiendom direkte med selger. Kjøpere har generelt bedre tillit til en eiendomsmegler enn private selgere. 10 gode grunner for hvorfor det er tryggere å kjøpe bolig gjennom megler enn private selgere: 1. Det kreves konsensjon fra myndighetene til å drive eiendomsmegling. 2. Krav til sikkerhetsstillelse og forsiking for eiendomsmeglingsforetak. 3. Krav til kompetanse hos meglerforetakets ansatte. 4. Krav til uavhengighet for eiendomsmeglere. 5. Krav til politiattest. 6. Krav til at megler innhenter, kontrollerer og videreformidler opplysninger. 7. Krav til markedsføring. 8. Avvikling av budrunde. 9. Innsyn i budjournal 10. Meglere har taushetsplikt; Foretak og advokater som driver eiendomsmegling, ansatte og tillitsvalgte i eiendomsmeglingsforetak, har taushetsplikt overfor uvedkommende om det de i eiendomsmeglingsvirksomheten får vite om personlige forhold eller drifts- og forretningsforhold, jf. eml. § 3-6. Taushetsplikt for ansatte i meglerforetak er meget streng. Brudd på taushetsplikten kan medføre fengselsstraff.

Tilbud fra 3 eiendomsmeglere

Velg eiendomsmegleren, du mener er best til å selge din bolig. Å velge riktig eiendomsmegler kan være gull verdt for boligsalget.

100% GRATIS og med svar på dagen

Enkelt, raskt og trygt. Du får tilbud innen 1 time. 100% GRATIS og helt uforpliktende!

Du velger selv, om du vil akseptere et tilbud

Du kan spare flere tusen kroner ved å velge rett eiendomsmegler. Når du har fått 3 tilbud på salg av din bolig, velger du selv, om du vil akseptere et av dem.

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglere

Noen av Oslo's beste eiendomsmeglerkontor

Hva sier våre kunder om oss

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us
Hide Buttons