Trondheim, 28. januar 2015: BN Banks tydelige standpunkt mot pruting, forskjellsbehandling og lokketilbud verdsettes av stadig flere boliglånskunder, og søknadene om boliglån strømmer inn.

Rett over nyttår satte banken ned renten på boliglån, slik de også gjorde ved utgangen av tredje kvartal i fjor. BN Bank befester igjen posisjonen banken har hatt gjennom de siste ti årene som tilbyder av en av markedets laveste renter på boliglån. Med et attraktivt konsept der alle kundene får like muligheter til lav rente uavhengig av alder, yrke og utdanning, er pågangen fra nye kunder stor.

Administrerende direktør Gunnar Hovland sier BN Bank har høye ambisjoner for videre vekst i personmarkedet, og ønsker den kraftige økningen i lånesøknader velkommen.

Vårt bankkonsept passer svært godt for mange flere enn de som allerede er kunder i dag. BN Bank tiltrekker seg bevisste bankkunder som ønsker gunstige tjenester og betingelser over tid, uten at en gitt alder, utdanning eller spesielle medlemskap forutsettes, sier han.

Utlånsvolumet i bedriftsmarkedet er imidlertid redusert gjennom fjoråret.

Sterk konkurranse fra utenlandske aktører med betydelig bedre regulatoriske rammevilkår vanskeliggjør konkurransesituasjonen vår. Det har resultert i redusert utlånsvolum i bedriftsmarkedet, sier Hovland.

Han presiserer at porteføljekvaliteten i dette segmentet samtidig utvikler seg positivt, og mislighold/nedskrivninger er redusert betydelig det siste året.

Lav rente til alle – ingen lokketilbud

Det er knalltøff konkurranse om å sikre seg de norske lånekundene. Forbrukerne har derfor mange lånetilbud å velge imellom, men ikke alle er like relevante når betingelsene studeres nærmere.

Vi vil til livs trenden der enkelte kundegrupper i realiteten subsidierer lavere rente for andre. Våre kunder skal vite at de har en bank som ikke kommer med lokketilbud, du slipper å være under 34 år, være akademiker, hente inn tilbud fra en annen bank eller prute for å få beste betingelser i BN Bank. Den økende kundestrømmen viser at stadig flere liker vårt enkle og effektive konsept, sier Hovland.

Effektiv bankdrift gir lave renter over tid

BN Bank er svært opptatt av å drive effektivt både for kunden og banken, og kan rapportere om en kostnadsprosent på forvaltet portefølje i 2014 på 28, noe som er blant de laveste i bransjen.

I personmarkedet tiltrekker BN Bank seg kunder med god betjeningsevne som ikke har behov for fysiske møter med banken, men heller vil ha gode digitale banktjenester. Det gir lave tap og er effektivt både for kunden og banken.

Vi er blant landets mest kostnadseffektive banker og har lave tap. Det gjør at vi kan tilby lav boliglånsrente, også over tid, sier Hovland.

Positiv resultatutvikling og god kapitaldekning

BN Banks resultat etter skatt ble 281 millioner kroner i 2014, mot 252 millioner kroner året før. Avkastning på egenkapitalen etter skatt ble 7,8 prosent, opp fra 7,3 prosent i 2013. Økte marginer og reduserte tap er hovedforklaringene til økningen, mens lavere provisjonsinntekter bidrar negativt.

I bedriftsmarkedet er sum utlån redusert med 2,0 milliarder kroner, tilsvarende 5,9 prosent i 2014 grunnet utenlandske aktører med betydelig bedre regulatoriske rammevilkår. Utlånsvolumet i personmarkedet har økt med 1,4 milliarder kroner, tilsvarende 8,5 prosent. Misligholdet i næringsporteføljen ble redusert fra 504 millioner kroner til 341 millioner kroner i 2014 som helhet, mens tap i næringsporteføljen utgjør 21 millioner kroner i 2014, mot 106 millioner kroner i 2013.

BN Bank anser egen kapitalsituasjon som tilfredsstillende og ren kjernekapitaldekning ved utgangen av fjerde kvartal var 14,9 prosent. Bankens mål for ren kjernekapitaldekning på 13 prosent ved utgangen av andre kvartal 2016 er dermed oppfylt.