Det er viktig at de unge opplever at det er mulig å komme inn i boligmarkedet, hvis de gjør de riktige valgene, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Nå skal elever i videregående skoler over hele landet lære hva som skal til for å skaffe seg egen bolig. Opplæringen gis av bankansatte i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE).

Unge opplever at det blir stadig tøffere å komme inn i boligmarkedet. Elever i videregående skoler skal nå få opplæring i dette av bankmedarbeidere over hele landet. Lokale banker i Nordland, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Vest-Agder bruker programmet «Sjef i eget liv!» i opplæringen. Det nye programmet er utviklet av UE og Finans Norge og er basert på at bankansatte bruker sin kompetanse til å lære elevene sammenhengen mellom utdanningsvalg, lønn, sparing og etablering.

Gjennom en årrekke har ansatte i finansnæringen stilt som veiledere for UEs programmer i grunnskolen. Over 18.000 elever i ungdomsskolen fikk utdanning i personlig økonomi i fjor. Nå utvides satsingen til også å gjelde videregående skole gjennom ”Sjef i eget liv!”. Det nye pedagogiske programmet skal hjelpe unge mennesker til å utvikle gode holdninger til forbruk og personlig økonomi.

Gjennom UEs programmer og nettverk når finansnæringen ut til en ung målgruppe. Vi er opptatt av at ungdom har god forståelse av og innsikt i egen økonomi. Samarbeidet med UE styrker finansnæringens arbeid overfor skolen og bidrar til at næringens kjernekompetanse kan brukes på bred basis i skoleverket, understreker Kreutzer.

Vil ha obligatorisk undervisning

Finansnæringen legger mye ressurser ned i vår satsing på å sette barn og unge bedre i stand til å takle privatøkonomiske valg. Programmet Sjef i eget liv! er et godt eksempel på det. Men vi mener at dette er så viktig at det burde vært en del av den obligatoriske undervisningen i Norge, sier Kreutzer.

Svært gode evalueringer av elever og lærere

En pilot av programmet ”Sjef i eget liv!” har vært gjennomført med 450 elever over hele landet. Evalueringsresultatene er gode, og svarene fra elevene viser blant annet:

  • ”Jeg har fått større innsikt i personlig økonomi” – score 4,7 av 6
  • ”Jeg har fått økt forståelse for at valg jeg gjør kan få konsekvenser for min framtidige økonomi” – score 4,9 av 6
  • ”Jeg har fått bedre innsikt i hva jeg kan gjøre for en gang å kunne skaffe meg egen bolig” – score 4,6 av 6
  • ”Jeg er mer motivert for å ha en strammere styring av egen økonomi” – score 4,7 av 6

Programmet ble prøvd ut i både yrkesfaglige og studiespesialiserende studieretninger. Lærernes tilbakemeldinger er at programmet er veldig bra, og de sier de vil bruke det igjen.